Monthly Archives: October 2016

Energi i början eller slutet

Energin är en av sakerna som försvinner med tiden när man är arbetssökande. Desto längre tid man är arbetslös desto mer försvinner energin och desto sämre blir man på att hålla uppe tempot eller söka arbetena med kvalité. När man är i skolan eller på jobbet och man får ett projekt man ska ansvara över… Read More »

Byggbranschen

Byggbranschen står inför väldigt stora projekt. I Göteborg ska man bland annat bygga Hisingsbron och Västlänken i Stockholm ska man bygga förbifart Stockholm. Utöver detta så händer det mycket i andra städer samtidigt. Lägg också till alla bostäder som politikerna i åratal bekymrat sig över och vill få till. Stort problem återstår: finns inga medarbetare.… Read More »