Monthly Archives: January 2017

Bristyrke

Arbetsförmedlingen släpper varje år var jobben finns och var det överskott på personal. Ett av dessa sektorerna, byggsektorn, är intressant att titta närmare på. Alla inser att det behövs byggarbetare i olika former. Det byggs mycket infrastruktur som t ex Västlänken i Göteborgsområdet eller järnvägar och bostäder att diskuterats i många år. Man kan diskutera ifall… Read More »

Drömmar och visioner

Det är viktigt att veta vart man vill men det är svårare gjort än sagt. Kanske framförallt när man är arbetssökande och söker jobb. Alla vet att det är viktigt att brinna för de arbetena man söker, att man verkligen vill arbeta med det och att arbetsgivaren ser och känner detta hos den arbetssökande. Svårare… Read More »

Är nystartsjobb bra?

Åtgärder som kostar pengar är alltid känsligt. Frågan som man behöver ställa sig är alltid ifall belöningen är större än vad det kostar. En av alla åtgärder som kostar mycket pengar men som är en insats för att få ut personer i jobb på ordinarie arbetsmarknaden är insatsen att betala Nystartsjobb. Men är detta bra… Read More »