Ansökning

Ordentligt och strukturerat med kvalité är mer givande än kvantitet.

Tänk din ansökning i olika steg där du först måste få kontakt med en arbetsgivare oavsett ifall du söker arbete via jobbannons eller spontant, du går på intervju där du sedan ska bli utvald och bli erbjuden arbete. Med detta i åtanke så är det givet att din kontakt med företaget eller din ansökan som du skickar in inte ger dig arbetet utan det är intervjun där arbetsgivaren bestämmer ifall de vill ha dig eller ej. Allting innan intervjun är till för att få till det mötet.

Som arbetssökande måste man också ha i åtanke att det är väldigt många som söker arbete hos arbetsplatserna framförallt på lågstatus och lågkrävande arbeten. Desto mer krav en arbetsplats har på sin personal och desto mer komplicerad kravprofil de har desto svårare är det att bli erbjuden det arbetet, som också innebär färre sökande på tjänsten.

Många tror att man ska skicka ut så många ansökningar som möjligt då man på detta sätt ökar sina chanser till att uppringd av en arbetsgivare. Med samma koncept som när man fiskar - desto fler krokar du har ute i vattnet desto mer troligt är det att en fisk nappar på någon av krokarna. I jobbsökarsammanhang är detta dock helt fel metod och tillvägagångssätt.

I jobbsökarsammanhang ska man ha samma tillvägagångssätt som när man flirtar eller raggar. Personen som du närmar dig och flirtar med ska känna sig utvald och speciell och inte en i mängden. Personen ska känna sig utvald och känna att du har kommit fram till den då du ville komma fram till just hen. Inte känna att du skulle kunnat gå fram till vem som helst och säga samma sak oavsett vem du än gick fram till. Tänk också när man är tillsammans med någon och personen frågar varför man är just tillsammans med en, vad det var som gjorde en speciell och utvald. Då vill den inte höra att det var du som var ledig utan den vill höra väl valda ord och argument varför man just valde den personen.

Samma sätt gäller det när man söker arbete. Man ökar inte sina jobbchanser ifall man skickar ut mängder med krokar utan man ökar sina chanser genom att skriva väl anpassade ansökningar till företagen, ansökningar som är riktade till ett visst företag och ett en viss tjänst. Företaget ska inte känna att personen skulle kunna gått till vilket företag som helst och skicka samma ansökning till vem som helst. Utan ansökningen hade väl valda och uttänkta ord så att det skulle passa till just detta företaget. På samma sätt som ifall företaget frågar arbetssökande ifall arbetssökande valde just detta företaget så vill den inte höra att det var detta som var ledigt utan den vill höra väl valda ord och argument varför personen just valt dem och vill arbeta hos dem.

Det tar tid att skriva riktade ansökningar men tanke på att det är många som söker arbete och att företagen får mängder med ansökningar så inser man att man måste rikta sin ansökan då man annars försvinner i mängden.

Mer tips på hur ett bra CV, ansökningsbrev, hur du kan använda dig av kraftintryckstekniken mm får du tillgång till ifall du blir medlem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *