Är nystartsjobb bra?

By | January 1, 2017

Åtgärder som kostar pengar är alltid känsligt. Frågan som man behöver ställa sig är alltid ifall belöningen är större än vad det kostar. En av alla åtgärder som kostar mycket pengar men som är en insats för att få ut personer i jobb på ordinarie arbetsmarknaden är insatsen att betala Nystartsjobb. Men är detta bra och lönar det sig att betala del av personers lönekostnad?

Ja, det lönar sig och åtgärden är bra.

Åtgärden är den största som Arbetsförmedlingen har och kostar närmare sju miljarder. Frågan är ifall denna åtgärd är bra för individerna och rapport från Linnéuniversitetet visar att deltagarna där Växjö kommun arbetar med Nystartsjobb så ökade deltagarnas chanser till att få tillfälligt eller fast jobb jämfört med kotrollgruppen. Personerna som fått Nystartsjobb hade mellan 5-10% högre sannolikhet att få ett arbete jämfört med kontrollgrupperna.

Enligt Statskontoret fick 37% av personerna arbete utan subvention efter att de haft arbete med Nystartsjobb. Detta är den högsta siffran jämfört med de andra subventionerade anställningsformerna.

IFAU menar i deras rapport att det inte finns någon sänkning i sysselsättning efter att subventionerade anställningsformen är slut. De menar också att det finns en tydlig koppling mellan tid då personerna är arbetslösa och hur fort de kommer ut i arbete ifall de har rätt till Nystartsjobb. Nystartsjobb förkortar tiden då personerna är arbetslösa. Sammantaget menar de att Nystartsjobb har minskat arbetslösheten och ökat sysselsättningen. Kostnaderna är dock svåra att räkna på men de menar att i det korta perspektivet så är detta en dyrt åtgärd och kostar mer än vad man får tillbaka men långsiktigt bör man få tillbaka kostnaderna eftersom personerna har arbete - de kostar därför inte i form av försörjningsstöd eller aktivitetsstöd och de betalar tillbaka i form av skatteintäkter.

I och med social hänsyn i upphandling har man undersökt vad arbetslösa kostar i form av en socioekonomisk analys. De menar att 100 personer i arbetslöshet kostar samhället årligen 18 miljoner kronor + 34 miljoner kronor i produktionsbortfall. Har dessa 100 personerna lön istället för försörjningsstöd betalar bara skatteintäkterna 4,5 miljoner kronor till kommunen årligen (rapport).

Det är viktigt att personer kan skaffa sig arbete och desto snabbare det går desto bättre för samhället och individen. Nystartsjobb som insats skyndar på personernas möjligheter till arbete och långsiktigt betalar detta av sig. En av de svåraste personerna att skaffa sig arbete är långtidsarbetslösa framförallt personer som är långtidsarbetslösa men väldigt lite utbildning.

Jag menar inte att saker inte kan förbättras eller göras om så att det bättre riktar sig till den målgruppen man vill hjälpa men Nystartsjobb som insats är en bra metod för att få ut personer i arbete.

intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,
Andra artiklar: DN, Arbetet, Arbetet, Dagensopinion