Arbetsförmedlingen

By | June 30, 2017

Arbetsförmedlingens uppdrag är att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande och vara en förmedlare dem emellan. De ska inte bara hjälpa folk att söka jobb utan de ska också hjälpa arbetsgivare att finna det de behöver.

Många anser att Arbetsförmedlingen inte är tillräckligt duktiga och effektiva på det de ska utföra. Ett av de allra största bekymren är att vi har ett gap på arbetsmarknaden: samtidigt som vi har arbetsgivare som har stor efterfrågan på personal har vi stor grupp arbetssökande som inte kommer ut på arbetsmarknaden. Gruppen arbetssökande som har utsatt ställning på arbetsmarknaden och som inte kommer ut i arbete växer.

De fyra utsatta grupperna på arbetsmarknaden som har det allra svårast att skaffa sig arbete är: personer över 55 år, utomeuropeiskt födda, personer med kort utbildningsbakgrund och funktionshindrade personer.

Arbetsförmedlingen har insatser till dessa och alla andra grupper som är arbetssökande. Insatserna har tidigare fått kritik för att de inte ger tillräckligt stöd till den arbetssökande att söka jobb eller finna arbete och bland annat har fas 3 varit en sådan åtgärd man skickat personer till. Efter kritik är denna åtgärden nu nerlagd.

För att komma ut i arbete behövs individuellt anpassad åtgärd som innebär att man får individuellt arbetssätt, man behöver god kännedom om arbetsmarknaden t ex via en jobbcoach och du behöver komma ut till riktiga arbetsmarknaden t ex via praktik. Detta är dock svårt när vi pratar mäng på personer.

I enbart Göteborg är över 20 000 personer arbetssökande. Detta fast t ex Volvo har stora svårigheter att finna tillräckligt många och deras bemanningsföretag går ut med att säga att det har blivit svårare och svårare att finna personal. De lockar inte tills sig arbetssökande på samma sätt som tidigare.

När en person har en utsatt ställning på arbetsmarknaden så är det svårt att ge information om arbetsmarknaden, ge individuellt stöd och arbetssätt och komma ut till en praktikplats som är anpassad till dig. Att samtidigt ha en mängd sådana personer samtidigt gör det svårt att vara effektiv.

Se senaste inlägget om Arbetsförmedlingen på Arbetsmarknadsnytt.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,