Avtalet

Allt som gör innan avtalet skrivs på är bara prat - det som du får ner i skrift och godkänner genom ett skriftligt avtal det är det som gäller.

Muntligt avtal gäller men kan vara svårare att bevisa ifall konflikt uppstår. Det jag tycker man ska komma ihåg är att det är lagligt att spela in samtal man själv medverkar i, det är lagligt att göra detta fastän den andra personen inte vet om att du spelar in samtalet. Du måste dock vara en del av samtalet som innebär att du får inte spela in samtal genom en vägg eller med hjälp av avlyssningsapparater utan att ha tillstånd för detta.

Absolut bäst är att ha sitt anställningsavtal skriftligt. Senast en månad efter att anställningen påbörjats har du rätt att få väsentliga delar av din anställning skriftligt enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) i 6 C §. Det behöver alltså inte innebär att du ska få skriftligt anställningsavtal då muntliga avtal gäller. Väsentliga delar för anställningen är:

- Vem som är arbetsgivare
- Vem som är anställd (det vill säga personuppgifter på arbetstagaren)
- Arbetsplats
- Tillträdesdag, när arbetet börjar
- Arbetsuppgifter och befattning
- Anställningsform med uppsägningstid
- Lön och löneförmåner
- Angående semestern
- Lön och övertidsersättning
- Tjänsteresor och hur dessa betalas
- Placering (ort)
- Sekretessklausuler eller konkurrensklausuler

Viktigt är också att komma överens om försäkringar och pension ifall arbetsgivaren inte är medlem i ett kollektivavtal. I kollektivavtalet regleras annars detta väldigt tydligt.

Anställningsavtalet är väldigt viktigt då detta är den juridiska handlingen där punkterna mellan arbetsgivaren och arbetstagaren är förhandlade och överenskomna. Det är i det avtalet där man kan läsa om både sina rättigheter och skyldigheter, ens villkor. Många framförallt unga tror att arbetsgivaren har skyldigheter och att man som arbetstagare har många rättigheter men man funderar knappt på arbetstagarens skyldigheter - man kan inte ställa vilka krav som helst, man kan inte vara ledig när man vill och man har inte rätt att begära andra arbetsuppgifter eller förmåner. Det är alltid arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet på arbetsplatsen och kan av denna anledningen bestämma vad som ska ske och vilka arbetsuppgifter eller förmåner som ska ges.

Min rekommendation är också att det är först när anställningsavtalet ska skrivas som man ska diskutera lön och förmåner. Mer om lönen och hur man ska resonera kring löneförhandlingen ifall du blir medlem.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *