Bedömningsstöd

By | July 7, 2017

Arbetsmarknadsnytt skriver om Arbetsförmedlingen bedömningsstöd och menar att Arbetsförmedlingens handläggare borde utnyttja detta mer och detta skulle vara vägen till att bli mer effektivare. Så är nog inte fallet.

Utifrån kan man ha många åsikter om Arbetsförmedlingen framförallt när man ser på att de tycks hjälpa arbetssökande till liten grad och arbetsgivarna inte känner att de får den hjälp de behöver med att finna personal. Att ha ett bedömningsstöd där alla arbetssökande som söker jobb skrivs in så att man har samma information om alla personerna känns som en bra åsikt utifrån.

Arbetsmarknadsnytt anser till och med att det är den stora skillnaden och förändringen som behöver fås till för att Arbetsförmedlingen ska fungera effektivt och tillsfredsställande. Frågar man handläggarna på Arbetsförmedlingen så är det dock väldigt mycket mer diffust vad detta verktyget egentligen gör för nytta för de arbetssökande. Det är inte ett verktyg som gör att personerna kommer ut i arbete fortare utan innebär enbart mer administration.

Handläggarna ska använda verktyget för att identifiera vilka arbetssökande som är i en utsatt grupp på arbetsmarkanden och är behov av tidig insats av Arbetsförmedlingen. Krönikören menar dock att verktyget ska användas också när handläggarna inte ser nyttan utan bör använda verktyget jämnt, på alla som söker jobb.

Suck.

Detta har man vetenskapligt tittat på och handläggarna på Arbetsförmedlingen anser att verktyget är diffust och diffust hur verktyget ska användas. Professionella bedömningen av handläggarna som möter de arbetssökande regelbundet väger mycket tyngre än ett digitalt redskap som använder samma mall på alla arbetssökande.

Människor ska inte bytas ut till digitala redskap när det handlar om bedömning av personer.

Ifau, ifau, ifau, arbetsförmedlingen bedömningsstöd

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,