Bidragstagare ska sysselsättas

By | August 4, 2017

Försörjningsstöd (det som tidigare kallades socialbidrag) innebär att kommunen ställer krav på personerna ifall bidrag ska betalas ut. Dessa krav glöms ibland bort när debatt förs om bidrag till arbetssökande.

Desto längre tid du varit arbetslös desto svårare är det på många sätt att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Dina kunskaper försvinner med tiden och du passiviseras fort. Detta är ett problem för arbetslösa. Desto snabbare det går desto större chans har du att skaffa dig ett jobb. Med undantag hur länge du är i Sverige - där sannolikheten att skaffa sig ett jobb ökar med tiden = desto längre tid i Sverige desto mer sannolikhet har du att kunna skaffa dig ett arbete.

Att inte ha någonting att göra på dagarna är för många arbetssökande väldigt jobbigt och detta problem har lyfts fram i flera studier bland annat denna från Norrköping. Som människa tycker man om att vara behövd och göra nytta. Men att ha sysselsättning är inte lösningen - se bara på hur människor känt sig under fas 3 och sysselsättningsfasen (exempel). Där fick personer göra sysselsättning som inte gjorde att de närmade sig arbetsmarknaden utan arbetet gick ut på att sysselsätta personerna med argumentet att de skulle göra någonting. Arbetslösa har tvingats arbeta gratis utan lön eller närma sig arbetsmarknaden (proletären). Inlåsningseffekt i arbetslöshet.

Vilken arbetsmarknadspolitik och försörjning som en arbetslös erbjuds förhandlas lokalt i den enskildes hemkommun (källa).

Kommunerna kan med hjälp av socialtjänstlagen och kap 4 paragraf 4 sysselsätta personer som ansöker om försörjningsstöd. De som inte vill sysselsättas med hjälp av den paragrafen värderar man ifall de personerna ska få avdrag på sitt försörjningsstöd eller avslag - som menas att man inte får några pengar alls månaden efter. Tackar man nej till erbjudande om arbete är det ännu tuffare: tackar man nej till jobb som är 4 månader långt får man avslag i fyra månader. Finns undantag så att man inte riskerar personen liv.

Kommunerna använder sig av denna paragrafen till stor del. När forskning tittar på detta har de också kommit fram till att deltagandet av kommunala insatser är ett kriterie för att få försörjningsstöd. Man villkorar försörjningsstödet mot en prestation. Men nackdelen är att kommunerna har stor variation vad sådana insatser är och innebär för individerna (källa).

Att därför gå ut med att säga att försörjningsstödstagare ska ut på praktik för att få bidrag är ett rent populistiskt förslag. Detta görs redan och att använda motprestation för att betala ut försörjningsstöd är en metod som redan används i hög grad av kommunerna. Det är svårare att komma ut i arbetsmarknaden ifall man passiviserats men alla bidragstagare som är nära arbetsmarkanden ska skickas till insats där motprestation är ett krav. Bidrag mot prestation görs redan idag. Hur Finland gjort kan jag dock inte svara på.

Ska personer sysselsättas är det viktigt att det finns ett syfte men också att arbetstagarorganisationerna är med och påverkar. Vi kan inte ha ett samhälle där företag utnyttjar gratis arbetskraft bara för att personer ska sysselsättas.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,