Bristyrke

By | January 16, 2017

Arbetsförmedlingen släpper varje år var jobben finns och var det överskott på personal. Ett av dessa sektorerna, byggsektorn, är intressant att titta närmare på.

Alla inser att det behövs byggarbetare i olika former. Det byggs mycket infrastruktur som t ex Västlänken i Göteborgsområdet eller järnvägar och bostäder att diskuterats i många år. Man kan diskutera ifall det byggs tillräckligt eller rätt saker men vi kan konstatera att det byggs och det finns projekt i flera år framöver. Det kommer behövas personal i framtiden också.

10 av 18 jobb som Arbetsförmedlingen lyfter fram är bristyrken som inte kräver mer än gymnasieutbildning är arbeten inom byggsektorn. Finns inte tillräckligt med personer som söker dessa arbeten.

Man lyckas inte locka ungdomar till jobben då gymnasieplatserna står till stor del tomma fast man drar ner på platserna varje år. Man lyckas inte locka kvinnor till yrkena och detta ser man nu eftersom bara en procent av alla byggnads medlemmar är kvinnor. Man lyckas inte locka invandrare eftersom jobb inom byggsektorn är på många platser och många kulturer ett lågstatusarbete med dålig lön.

I Sverige är det bra löner, finns seriösa aktörer och en tydlig väg hur man går tillväga för att bli utbildad inom olika inriktningar bland annat har man lärlingsanställning med handledare innan man blir fullärd.

Detta är en intressant bransch att titta på och följa i framtiden. Invånarna vill att det ska bygga, politikerna vill men bristen på personal gör att projekten skjuts upp. Ska bli intressant att se hur länge invånarna accepterar denna arbetsgång ifall ingenting görs.

Finns jobb men få kan söka dem.

Har skrivit om detta ämne tidigare Jobb finns men vill någon.

Intressant? Svt, Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,