Byggbranschen

By | October 18, 2016

Byggbranschen står inför väldigt stora projekt. I Göteborg ska man bland annat bygga Hisingsbron och Västlänken i Stockholm ska man bygga förbifart Stockholm. Utöver detta så händer det mycket i andra städer samtidigt. Lägg också till alla bostäder som politikerna i åratal bekymrat sig över och vill få till. Stort problem återstår: finns inga medarbetare.

Det råder brist på personal inom bygg. Företagen besöker skolorna tidigt och erbjuder jobb så fort studenterna klarat av skolan. Brist på personal gör också att man måste locka till sig utbildad personal från Europa - polska arbetare har bland annat varit på tapeten i Sverige. Inte enbart för att de medarbetarna är vana vid lägre löner utan också för att det inte finns medarbetare inom bygg att finna i Sverige. Bristyrke. Brist på personal gör att byggprojekt skjuts upp och det vinner ingen på.

Detta gör givetvis att lönerna går upp. Medarbetarna kan vraka och välja och får de inte den lönen de vill ha så kan de byta arbetsgivare. 182 kr i timmen kan man tjäna + 10 000kr i ackord, innebär månadslön på 39120 kr ifall du arbetar heltid, inget ovanligt. Men det är väldigt ovanlig hög lön för att vara så kort yrkesutbildning. Lönen är det därför inget fel på, statusen är någonting annat.

Många har som målsättning att utbilda sig, skaffa sig ett arbete där man arbetar på kontor, har frihet, flexibilitet och chans till karriär. Detta går stick och stäv med yrkesutbildning tror många där man får arbeta fysiskt, utomhus i alla väder och slita för att dra in pengarna. När folk tänker utbildning tänker man på högskola men alla kanske inte ska bli akademiker?

Man kan tycka att detta är företagens problem att finna personal och kunna erbjuda jobb till personer som söker jobb. Men tänk i ett större perspektiv: ifall företagen måste kunna erbjuda högre löner, blir anbuden i upphandlingarna i kommunerna dyrare och då blir det dyrare projekt som innebär bland annat dyrare hyror. Lite dyrare kan man alltid föreställa sig men detta kommer skjuta i höjden om inget görs.

Större brist väntas komma. Ingen väljer att söka till utbildningarna inom bygg och ingen sitter på bra idéer vad man kan göra för att locka till sig personer som vill studera ämne inom branschen eller hur man ska locka till sig personal. Det är inte lika många som söker sådana utbildningar nu jämfört med t ex fem år sedan så anser byggbolagen att de har svårt att hitta personal idag så vill jag gärna höra hur de uttrycker sig om ett par år när vi verkligen kan diskutera kris på personal.

Jag vill samtidigt göra reklam för Euroskills som är en tävling 1-3 december 2016 i Göteborg där personer får tävla i sina yrken. Där kommer bland annat byggarbetare tävla mot varandra och man kan som publik komma och få inspiration eller bara se vad sådant arbete innebär.

Läs mer: fulle rull inom bygg, byggbranschen drabbas, Sverige har underskott, Sveriges 10 största byggen, brist på personal, ökande brist
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,