Category Archives: Utbildning

Utbildning ger jobb

Mer utbildning man har desto mer chans till jobb har man. Konceptet är inte främmande eftersom utbildning skapar kunskap och kunskap skapar möjligheter på arbetsmarkanden. Du skaffar dig större möjligheter att skaffa dig ett jobb. Hur mycket större chanser skapar man sig? Givetvis är detta en fråga vad du studerar och vad det är för… Read More »

Jobb påverkar utbildningen

Utbildning påverkar vilka arbeten man kan söka, bli erbjuden och din inkomst. Att föräldrarnas utbildning och yrke påverkar barnen och ungdomarnas val av utbildningar är sedan länge känt. Arbetarklassens ungdomar bor gärna nära föräldrahemmet och de väljer kortare utbildningar. Högre medelklass och överklass väljer hellre utbildning efter lärosäte och har därför större tendenser att bo längre bort… Read More »

Utbildning är nyckeln till jobb

Utbildning är det som man som arbetssökande ofta behöver när man söker jobb. Många jobb idag kräver att du har utbildat dig, åtminstone tagit dig igenom gymnasiet. Du får inte ens arbete på Posten eller som montör inom bilindustrin ifall du inte har gymnasiebehörighet, att inte klara gymnasiet är ett tecken på att du inte… Read More »