Fem saker är viktigt på en arbetsplats

By | May 22, 2017

Fem olika saker har forskningen kommit fram till är viktigt på en arbetsplats. Nedan är anteckningar som jag tog på en föreläsning som Gillis Herlitz höll i angående arbete och arbetsmiljö. Anteckningarna kan därför vara korta och stundtals tagna från sittsammanhang men det ger en snabb överblick vad som är viktigt när det kommer till arbetsmiljö.

  1. Identitet - rätten att man ska bli sedd. Min syn på dig kan påverka hur du ser på dig själv. Bli bekräftade och sedda är oerhört viktigt. Man ska inte ha en extern yttre fiende - det skapar vikänsla men på fel sätt. Man bör ha en positiv, gemensam grund som håller i ihop gruppen. "Du är utbytbar" får man aldrig säga då detta strider mot att du har en egen identitet. Ingen är som en annan och då inte helt av är utbytbar. Går snabbare att arbeta tillsammans med folk som är som en själva - stress är hotet mot mångfald.
  2. Stimulans. Arbetet är utvecklande och man lär sig saker. Folk som arbetar mot sin vilja arbetar med uppgifter som är under sin kapacitet är väldigt problematiskt. Lågt engagemang på arbetsplatsen är förödande. Att lämna ifrån sig uppgifter som man kunde göra bättre (man vet det själv) är problematiskt.
  3. Kontroll och egenkontroll. Man ska vara på något sätt vara lite chef. Delaktighet och själv kunna påverka sin arbetsuppgifter.
  4. Fysisk arbetsmiljö. Det finns ett budskap av vikten av arbetsmiljön. Miljön kommunicerar någonting. Satsar man på mig och min arbetsplats eller är jag alltid den man satsar sist på? Får alla renoveringar men inte jag - det påverkar och betyder någonting ifall det är i sådana fall.
  5. Kommunikationen på jobbet. Relationerna hur fungerar de? Varför mår jag bra på jobbet - har det med jobbet och uppgifterna att göra? Folk som inte mår bra på jobbet gör inte bra jobb på jobbet.

Kan det kompenseras med mer lön? Nej. Det är tillfällig lycka.

Kommunikation är oerhört viktigt. Det kommer vara framtidens hårdvaluta. Den är central och avgörande. Finns fråga om tillhörighet - folk kan gå med i grupper som de inte tycker om bara för att tillhöra något. Att stå emot en grupp är oerhört svårt t ex att säga att man inte tycker om sexistiska skämt. Tendenser till mobbing måste sägas ifrån alltid. Man för in stress till arbetet från det som sker utanför arbetet t ex ser man mycket nyheter om bränder, stölder mm och blir stressad så tar man med sig stressen in till arbetet.

Finns en bra idé att skriva spelregler vad man ska kunna säga, hur och hur man ska bete sig. Högt till tak är en sak men det behövs golv. Det behövs värderingar, grundläggande viktiga fundament på arbetsplatsen som alla kan förhålla sig till. Gemensamma mål i verksamheten är oerhört viktigt. Man ska vara solidarisk mot verksamhetens mål detta innebär inte alltid att man är solidarisk mot chefen. Ansvar för varje enskilda person är oerhört viktigt. Vissa skyller ifrån sig mycket då de tittar på andras beteenden och skyller sitt handlande på någon annans beteende. Alla har kontroll över sitt egna beteende. Ta ansvar när man har makt är viktigt.

Man drabbas inte av sin uppfattning man väljer sin uppfattning.

Förändring är bra. Folk är inte trötta på förändringar - bara dåliga förändringar. Lönehöjning är en förändring men inte en förändring man är trött på. Folk skyller på organisationen, processer mm. Man skyller väldigt sällan på enskilda personer. Personer har personligt ansvar. Konflikträdda är en tendens som finns. Engagemang är personligt ansvar.

"Människa är människans glädje" isländsk ordspråk.

2017-05-19 föreläsaren Gillis Herlitz, världskulturmuseet, Göteborg.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,