Grupper har det svårare

By | July 28, 2017

Det är intressant att titta närmare på vilka grupper på arbetsmarknaden som har det lättare respektive svårare att komma ut på öppna arbetsmarknaden. Det finns grupper som har det betydligt svårare att skaffa sig ett jobb.

Inrikesfödda har det enklare än utrikesfödda att få ett jobb. Detta har diskuterats flitigt och är en huvudbry för många. Det finns nyheter om detta men också åsikter med förslag på förbättringar.

Delar man upp gruppen inrikesfödda och utrikesfödda och tittar på kön blir det också intressant. Sysselsättningsgraden (de som arbetar) är störst hos inrikesfödda män följt av inrikesfödda kvinnor, utrikesfödda män och tillslut utrikesfödda kvinnor.

Tittar man på andelen arbetslösa (andel av arbetskraften som aktivt söker arbete) så är utrikesfödda män störst andel till följt av utrikesfödda kvinnor, inrikesfödda män och tillslut inrikesfödda kvinnor.

Av utrikesfödda kvinnor så är det relativt liten andel som har arbete men det är samtidigt liten andel som aktivt söker arbete. Utrikesfödda kvinnor är den grupp som till störst del står utanför arbetsmarknaden (andel utanför arbetskraften).

I Göteborg är 3% av kvinnorna arbetssökande medan det är 3,7% av männen. Det är alltså skillnad inte bara på nationell nivå utan också lokalt.

Källa: migrationsinfo

Utrikesfödda kvinnor är störst andel som varken sysselsatta eller är arbetslösa.

Utbildningsnivå spelar stor roll hur snabbt man kan få ett arbete och jobb. Desto mer utbildning du har desto snabbare kommer du ut i arbetsmarknaden. Tittar man på vilka som utbildar sig är det främst kvinnor. Kvinnor är mer högutbildade än män.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,