Grupper som har det svårt på arbetsmarknaden

By | February 10, 2017

Arbetsmarknaden ser bra ut och många har det enklare nu i högkonjunktur att skaffa sig ett arbete. Samtidigt som detta sker finns det grupper i samhället som får det svårare att söka och skaffa sig jobb.

Dessa grupper är framförallt Unga som är lågutbildade, äldre arbetssökande och flykting och anhöriginvandrare. Frågan är vad man kan göra för dessa tre grupperna för att underlätta för dem att närma sig arbetsmarknaden och kunna erbjuda dem jobb.

Konjunkturrådet har tittat på detta och släppt en rapport där de sammanfattningsvis rekommenderar följande:
- Mer och bättre strukturerar kontakt med arbetslivet under studierna
- Behövs ett system för dem som misslyckats att delta på arbetsmarkanden
- Minska kraven till gymnasieprogrammen
- Subventionera unga lågutbildade så att dessa blir billigare att anställa
- Se över anställningssubventioner för äldre arbetssökande
- Snabbare asylbelut så att invandrare kan söka jobb tidigare när de anländer till Sverige.
- individanpassad och arbetsnära SFI
- Förenklade anställningssubventioner
- Särskilda arbeten för dem som ändå inte lyckas komma ut på arbetsmarknaden.
- Sysselsättningssubventionerna bör vara riktade mot vissa grupper istället för generella.
- Bör vara större spridning på lönerna då lägstalönerna i Sverige

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,