Höga krav för att få jobbet men inte på arbetet

By | December 22, 2016

Många arbeten har höga krav för att man ska kunna söka dem men många av dessa behöver man inte lika höga kvalifikationer för att kunna utföra arbetet. Vi har därför många personer som skulle kunna utföra arbetet men som inte får chansen.

Problematiken är vanlig inom många arbeten - både arbeten som kräver högskoleexamen och arbeten som inte ställer detta som krav. Volvo gick ut med att de är Akut brist på arbetskraft, det var bra marknadsförning i artikelform men det som står i artikeln är inte sant. Volvo har haft sina krav på sina anställda som de fortfarande försöker hålla kvar samma sak gör bemanningsföretaget som hjälper Volvo med att finna personal.

Det är bland annat krav på gymnasiekompetens, detta har de sänkt till godkänt betyg i kärnämnena. De kan inte förklara varför det ska vara godkänt och de kan inte förklara vad det är som skiljer en person som har detta med en person som inte avklarat gymnasiet i praktiskt handalag ute i produktionen. Det är ett krav som de brukar ställa och som tidigare inte varit något problem med att finna. Bemanningsföretaget säger samma sak då de också menar att grundämnena ska vara godkända, varför kan de inte förklara med mer än att personer som klarat av skolan har en tendens att avklara saker också utanför klassrummet.

Det är inte alls konstigt att de har svårt att rekrytera när sådana krav ställs och den gruppen inte är den som är arbetssökande idag, idag är en av de svåraste målgrupperna personer med ingen eller kort utbildning. Många av dessa skulle göra mycket bra ifrån sig och arbeta hårt inom industrin men får inte chansen då ingången till arbetet är så höga att de inte får chansen.


Tjänster som kräver högskoleutbildning har ibland liknande problem: De har höga krav för att kunna söka arbetet men jobbet och arbetsuppgifterna når inte upp till den nivån. Många känner att de inte får utnyttja sina kunskaper eller färdigheter och blir uttråkade.

Ett exempel på detta är Arbetsförmedlingen som ställde högskoleexamen som krav för att bli handläggare på Arbetsförmedlingen. Detta gjorde att förväntningar fanns på arbetsuppgifterna och arbetet kunde inte leva upp till dessa förväntningarna. Många stannar tills de funnit någonting annat och försvinner snabbt från Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har problem med att många nyanställda bara stannar 6 månader innan de väljer att sluta för att arbeta någon annanstans.

En aktör som är måna om att kraven ska vara höga är fortfarande fackförbunden. När det är kris behöver fackförbunden också tänka om eftersom de också inser att mer personal behöver komma in i branschen eller företaget men yrket ska samtidigt inte urvattnas och bli någonting som det inte är tänkt at vara.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,
Bilden är från Designed by Freepik