Hur låg lön är rimligt?

By | October 2, 2017

Minimilön är ett begrepp som används när det finns en reglering t ex via staten hur låg lön det får vara på arbete. Detta finns i många länder men inte i Sverige.

Designed by Freepik Hur mycket ska man tjäna på att jobba?

Många personer tror att detta finns i Sverige men det är alltså inte sant. Företag får enligt lag erbjuda hur låg lön som helst för arbete. Det är upp till arbetstagaren att acceptera eller inte acceptera lönenivån. Detta förutsatt att företaget inte har kollektivavtal. Då finns lönenivåer bestämda i det kollektivavtalet. 90 % av alla anställda innefattas av ett kollektivavtal - det är en stor mängd av alla anställda men inte alla.

 

 

När man som arbetssökande söker jobb behöver man ställa sig frågan hur låg lön man kan tänka sig. Givetvis vill alla ha så hög lön som möjligt men hur lågt kan man sträcka sig innan man anser att det inte är värt?

När Arbetet granskat har de kommit fram till att man behöver 12516 kr efter skatt för att klara sig. Tittar man på deras uträckning ser den rimlig ut men man kan också anmärka att t ex hyran ser billig ut ifall man bor i en stad som har bostadsbrist. Att hitta en lägenhet med 3689 kr i måndagshyra t ex i Göteborg är extremt svårt om inte omöjligt.

Socialstyrelsen räknar varje år ut riksnormen för försörjningsstöd (gamla socialbidrag) och de har kommit fram till att man ska få 2980 kr ifall man bor ensam. Utöver detta får man hyran betald. Försörjningsstöd ska ses som sista utvägen och sista skyddsnätet i samhället - har du inte rätt till någonting annat t ex a-kassa kan du ifall du uppfyller kriterierna åtminstone få försörjningsstöd.

Alla jobb är inte heller bra att skaffa sig av andra anledningar. Har du tillfälligt uppehållstillstånd behöver du kunna försörja dig innan du får permanent uppehållstillstånd. Detta utan att Arbetsförmedlingen går in med något som helst lönesubvention för anställningen. Samtidigt behöver du försörja dig för att ha rätt till anhörighetsinvandring. Detta kan göra att de accepterar vilken typ av arbete som helst och vilken lön som helst eftersom de måste relativt snabbt skaffa sig en inkomst så att de är självförsörjande. Detta kan pressa personerna till en desperat situation som arbetsgivarna tar nytta av och erbjuder låga löner.

Enligt nya byggavtalet så är ingångsjobbet in i branschen för en person som inte har utbildning eller erfarenhet 88 kr / timmen. Detta innebär 11 418 kr för heltidsarbete i månaden efter skatt. Jämför man detta med uträkningen som Arbetet gjort är detta på gränsen att man kan leva på lönen. Detta är lön som är kollektivavtalsbestämd i en bransch som har extremt stor brist på personal. Synd att de inte satsar på att locka personer till branschen med hjälp av att lön. Det är givetvis inte det enda som företag och bransch kan göra för att locka personer till sig men vad man tjänar är en viktig faktor. Mer om byggbranschen.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,