Intervju

By | August 5, 2015

Rekrytering på rullande band är effektivt och bra för intervjuaren men innebär en del negativa sidor för de arbetssökande.

Problemet är att arbetssökande ofta inte tänkt igenom vad de vill säga. De har inte förstått att man enbart har ett par minuter på sig att säga det man vill få fram sedan är intervjun över - det gäller därför att vara förberedd.

Tänk vad du vill att intervjuaren ska komma ihåg av dig när du lämnat rummet. Är det en speciell utbildning du har gått? En erfarenhet som är relevant för arbetet? Eller att du är bra på en egenskap som behövs för yrket? Säg detta på olika sätt så att intervjuaren kommer ihåg att det var du. Intervjuaren tar anteckningar men dessa säger inte ibland så mycket. Ibland får man enbart ner ord och när man intervjuat 10 stycken och man inte hunnit ta bra anteckningar så blandar man ihop personerna.

Därför är det också bra med bild på CV. Då är det mycket enklare att koppla vilken person som har vilket CV.

En anteckning från dagens rekryteringsträff är att en person "har truckkort men inte erfarenhet". Men hur ska jag nu komma ihåg ifall personen var så bra så att denna ska presenteras till företaget? Det enda jag har nu att utgå ifrån är den anteckningen. Personens CV är allmänt skriven så man får inte mycket mer information än vad det står i den meningen - ska jag som idag rekrytera till ett lager som behöver truckförare så har jag därför problem. Hur ska jag kunna rangordna personerna med så korta och allmänt skrivna anteckningar?

Har personen tänkt och får fram vad den vill säga på de korta minuterna som den har på sig så blir också anteckningen bättre och jag kan koppla anteckningen till personen på ett bättre sätt. Anteckningen bör inte vara negativ som i fallet ovan då personen inte har erfarenhet utan tänk ut något smart och positivt som du vill förmedla och se till att intervjuaren antecknar detta.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,