Intervjun

Få saker som är så avgörande att du ska få jobbet eller ej som själva mötet med arbetsgivaren. Har du sökt arbetet på det sätt som jag rekommenderar så har du kommunicerat med arbetsgivaren för att göra ett bra intryck, efter detta har skickat in din jobbansökan målet med att skicka in ansökan är att få till mötet. Målet med mötet med arbetsgivaren (anställningsintervjun) är alltså att få det åtråvärda jobbet.

Du ska tänka anställningsintervjun som ett spel - den personen som fått mest poäng av arbetsgivaren efter intervjuerna får jobbet. Frågan är nu vad som ger poäng och vad som ger minuspoäng.

Vissa saker kan du inte påverka strax innan intervjun eller under mötet: det kan vara vilken utbildning eller erfarenhet du har eller så enkel sak som att du har fel kön. Arbetsgivaren kanske hade i bakhuvudet att det skulle vara en man de anställde nu eftersom de har så många kvinnor på enheten. Detta kan du inte göra något åt.

Det finns många saker du kan göra för att få poäng och många saker du ska undvika för att inte mista poäng. Exempel på minuspoäng är t ex att man kommer försent. Vilket argument du än har t ex jag hittade inte, det var bilkö etc är inte ett bra argument. Till anställningsintervjun kommer man i tid.

Poäng kan du få om du har bra handslag, bra hållning, med dig kopia på CV och betyg som du kan ge över till arbetsgivaren. Du kan också vara påläst och förberedd på intervjufrågorna.

De finns mer saker man kan göra både innan intervjun, under och efter som gör att du kan skaffa dig en fördel gentemot dina konkurrenter som söker samma arbete.

För att ta del av mer information t ex vilken slags information du kan ta del av företaget innan intervjun, vilka frågor som brukar komma och vilka svar du bör ha respektive undvika mm. Får du del av ifall du väljer att bli medlem på hemsidan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *