Inträdesjobb- bra eller dåligt?

By | August 31, 2017

Tittar man på arbetslöshetssiffror visar det sig att infödda svenskar till stor del har arbete idag medan arbetslösheten för utrikesfödda är förvånansvärt hög. En lösning på utrikesföddas arbetslöshet kommer från Alliansen och kallas inträdesjobb.

Det är ett problem att det är så stor skillnad på inrikesfödda och utrikesfödda. I juli 2017 var arbetslösheten 6,6 % och det är väldigt lågt och mycket bättre än många spekulerade att den skulle vara. Arbetslösheten har bland annat gått ner jämfört med samma månad förra året. Tittar man närmare på siffrorna visar det dock att arbetslösheten egentligen ska vara mycket lägre men att vissa utsatta grupper på arbetsmarkanden får upp siffran till 6,6%.

De utsatta grupperna på arbetsmarkanden är:

  • Arbetslösa med endast förgymnasial utbildning.
  • Arbetslösa som är utomeuropiskt födda.
  • Arbetslösa med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga.
  • Arbetslösa äldre än 55 år.

Dessa grupperna utgör stor del av de arbetslösa och dessa grupperna borde man satsa extra resurser på för att få ut i arbetslivet. Förslaget som Alliansen visar upp riktar sig till nyanlända och ungdomar. Förslaget riktar sig därför inte mot de utsatta grupperna på arbetsmarkanden utan redan från början är lite felriktat.

Den stor frågan som många som många har åsikter om är dock varför staten ska blanda sig i och bestämma lönenivåer. Detta är inte så vi gör i Sverige och vi använder oss av den svenska modellen, det är också av den anledningen vi inte minimilöner som staten bestämt.

Det är inte så att vi inte gör saker för dessa grupperna och vi alla kan förstå att det kan göras mer. Arbetsförmedlingen har bra verksamhet för personer i dessa grupperna men extremt hårt pressade och har inte möjlighet att hjälpa vardera person individuellt.

Man vinner inte politiska poäng genom att säga att man ska satsa mer på arbetsförmedlingen precis på samma sätt som man inte vinner politiska poäng genom att mena att vi ska satsa på personer som är 55 år eller äldre, fast det är en av de grupperna vi borde satsa på.

Ungdomar vinner man politiska poäng på oavsett ifall gruppen tillhör en utsatt grupp på arbetsmarkanden. Det finns ungdomar i de utsatta grupperna t ex ungdomar med funktionshinder men ungdomar som grupp har inte svårt att skaffa sig jobb idag.

 

Läs mer:
Moderaterna: https://moderaterna.se/alliansen-intr...
DN: http://www.dn.se/ekonomi/johan-schuck...
GP: http://www.gp.se/nyheter/sverige/alli...
LO: http://www.lo.se/start/nyheter/utbild...
Svd: https://www.svd.se/byggnads-vi-har-re...
Arbetet: https://arbetet.se/om/intradesjobb/
Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/nyheter/sam...
Svd: https://www.svd.se/fler-arbetslosa--t...

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,