Lägg inte ner Arbetsförmedlingen

By | February 27, 2017

Finns ett gammalt förslag att Arbetsförmedlingen borde läggas ner. Detta är ett förslag som kommer i omgångar och nu senast av Alliansen bara för någon vecka sedan. Det är ett populärt förslag men vad innebär förslaget egentligen?

Arbetsförmedlingen har dåligt förtroende i Sverige och är bland annat den myndigheten med allra sämst andel av befolkningen som har mycket eller ganska stort förtroende för myndigheten, enligt mediaakademins förtroendebarometer. Detta är givetvis ett problem men att säga att man ska lägga ner myndigheten så måste man titta närmare på vad alternativet är.

Arbetsförmedlingen får sitt uppdrag från regeringen och riskdagen i form av instruktion. Det är alltså upp till politikerna att bestämma vad Arbetsförmedlingen ska prioritera i sin verksamhet och vad Arbetsförmedlingen ska göra. Nu är uppdraget att hjälpa de personerna som står en bit från arbetsmarknaden och detta gör Arbetsförmedlingen genom att skicka personerna till olika aktörer - det kan vara utbildningar, kartläggningar eller jobbcoachning. De kan också skicka personer till en aktör som gör validering av utbildningar eller erfarenheter så att man kan tillgodoräkna sig kunskap och få en motsvarande svensk utbildning. Detta är ingenting som Arbetsförmedlingen gör själva utan de tar hjälp av privata aktörer.

Arbetsförmedlingen gör kontroller t ex aktivitetsrapporter och de tar myndighetsbeslut. Detta tar väldigt stor del av deras tid och energi. De hjälper också vissa målgrupper t ex funktionsnedsatta men man ska inte tro att de hjälper alla som är inskrivna - man behöver tillhöra en målgrupp som är utsatt på arbetsmarkanden för att få hjälp. Arbetsförmedlingen kan givetvis hjälpa till med rekryteringsträffar och de har platsbanken som arbetsgivarna sköter mer eller mindre själv utan Arbetsförmedlingens hjälp.

Sammanfattningsvis kan man säga att Arbetsförmedlingen tar beslut och aktörer de samarbetar med gör jobbmatchning, jobbcoachning, utbildningarna mm.

 

Alliansen med Moderaterna i spetsen vill nu lägga ner Arbetsförmedlingen och istället ska en annan myndighet startas som ska ha hand om myndighetsutövningen, kontroll och uppföljning. Alla andra aktiviteter som är närmare deltagarna och som är mer "hands on" ska andra aktörer göra. Detta kan vara privata aktörer, ideella organisationer, sociala företag mm.

Nu måste jag ställa en dum fråga men vad är skillnaden menar de från hur det ser ut idag? Idag har Arbetsförmedlingen hand om besluten, kontrollen och uppföljning och andra delar så som jobbcoachning, jobbmatchning och utbildningarna har andra aktörer hand om.

Alliansen vill ha ett system där goda resultat primeras. Man kan tänka sig att detta är via bonus och att man får pengar ifall man lyckas få ut en person i arbete. Detta systemet hade vi när vi hade en överflöd av privata jobbcoachningsföretag. All erfarenhet visade på att detta system inte fungerade eftersom företagen då var ute efter de enklare deltagarna - arbetssökande som kunde bra svenska och som hade utbildning. Alla personer som hade dålig svenska och ingen utbildningsbakgrund ville ingen arbeta med eftersom de var väldigt svåra att få ut i arbete = ingen bonus. Många hade höga siffror på antal personer de fick ut i arbete men skulle verkligen inte dessa personerna fått arbete ändå. Högutbildade personer har en tendens att skaffa sig arbete med eller utan hjälp.

Arbetsförmedlingen har dåligt förtroende och mycket behöver göras men att lägga ner myndigheten för att sedan som Alliansen anser starta en ny som ska göra väldigt liknande som Arbetsförmedlingen gör idag är inte rätt väg. Tro mig - detta är ett väldigt feltänkt förslag.

 

Intressant? sydsvenskan, svd, aftonbladet, DN, kuriren, nt, svd, 8sidor, uvell, expressen,. expressen
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,