Lycka på jobbet

By | September 18, 2017

Är man inte lycklig på arbetet så kan detta snabbt övergå till att man säger upp sig och behöver söka annat jobb. Viktigt är dock att fundera på vad det är du söker och vad du blir lycklig över.

Det finns undersökningar som studerat vad folk blir lyckliga över. Det visar sig att en tredjedel av alla som arbetar i Sverige vill byta jobb inom två år. Främsta anledningen är bristande ledarskap - det gör att man får en otydlig roll, otydliga arbetsuppgifter eller att man inte vet vilka målsättningar man ska arbeta mot.

Arbetsklimatet, meningsfullheten och uppskattning är väldigt viktiga faktorer som gör oss lyckliga och tillfreds på jobbet. Detta är samtidigt sådana faktorer som arbetsgivare inte bör slarva med utan arbeta aktivt för att förbättra.

 

Att ha ett jobb för i huvudtaget är viktigt för vår lycka och man kan tro att högre positioner gör oss lyckligare men så är inte fallet då undersökningar visar att chefer enbart marginellt är lyckligare än icke-chefer.

Arbetskollegorna är a-o för trivseln och också arbetsklimatet på arbetet. Bra arbetskollegor gör att du blir lyckligare och en lycklig arbetstagare är en mer effektiv och lönsam arbetstagare.

Att undersökningar kommit fram till detta behöver inte betyda att du anser likadant. Undersökningar visar på vad majoriteten i samhället anser. Därför viktigt att fundera på vad du uppskattar på en arbetsplats och om du funderar på att byta jobb - vad är det som får dig att fundera i de banorna? Nästa arbetsplats som givetvis ska vara bättre än din förra - vad specifikt ska den vara bättre på? Fundera på detta innan du säger upp dig och börjar söka jobb. Söka jobb är tidskrävande och energikrävande och därför behöver du fundera på vissa saker innan du sätter igång.

Läs mer: Fem saker viktig på en arbetsplats, prioriteringar

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,