Nytt jobb inom byggsektorn

By | October 9, 2017

Första jobbet inom bygg kan vara yrkesorinteringspraktik. Pattern image created by Jannoon028 - Freepik.com

Sveriges byggindustrier och Byggnads har under våren beslutat om nytt byggavtal som bland annat öppnat upp för möjligheten för personer utan erfarenhet eller utbildning att skaffa sig det första jobbet inom branschen.

Den nya anställningsformen kallas yrkesorienteringspraktik och ska pågå 3 men maximalt 11 månader. Det är en anställningsform där arbetssökande får testa på olika arbetsuppgifter som förekommer på arbetsplatsen. man får lära sig om hur byggprocesser går till och om olika yrkesroller. När man kommer till arbetsplatsen skapas en plan på hur personen ska lära sig och få insyn i olika delar av byggarbetsplatsen.

Detta är givetvis väldigt bra då det äntligen skapas en anställningsform för personer utan erfarenhet eller utbildning som går ut på att lära sig en del men framförallt inspireras till att fortsätta inom branschen. Denna anställningsformen fortsätter sedan till en yrkesorienteringsanställning där en del utbildningsinslag (15-25%) ingår i arbetstiden. I yrkesorienteringsanställningen kan man också tillgodogöra sig lärlingstimmar som man behöver samla på sig i sin lärlingsbok för att så småningom bli yrkesarbetare.

När du är anställd som yrkesorienteringsanställning så får du samma lön som en lärling. Detta är rimligt eftersom det kan jämföras med en person som håller på att lära sig och som inte än är yrkesutbildad. Problemet är yrkesorienteringsanställningen där lönen är 88 kr/timmen. Som av många anledningar ses som väldigt låg lön.

En problematik när man får den lönen är försörjningskrav som behövs för att få familjeåterförening. För att beaktas som försörjd behöver du nå upp till normalbeloppet som är (2017):

  • 4 734 kronor för en ensamstående vuxen
  • 7 820 kronor för sammanlevande makar eller sambor
  • 2 512 kronor för barn till och med 6 år
  • 2 891 kronor för barn 7 år eller äldre

Detta ska du ha utöver din hyra.

Det innebär att ifall du tjänar 88 kr i timmen x 167 timmar (arbetstimmar under 2017 delat på 12) = 14 725 kr i månaden. Efter skatt (25% skatt) innebär detta 11 044 kr.
Låt oss räkna på att du är ensamstående och då behöver ha ett normalbelopp på 4734 kr så innebär detta att du inte får ha en hyra som överstiger 6310 kr. Snitthyran i Göteborg ligger på 6301 kr i månaden i stor Göteborg (scb). Det är på gränsen att du lyckas med detta ifall du tar sådan anställning. Barn eller sambo får du inte ha då når du inte upp till normalbeloppet och anses inte vara självförsörjd.

I långa loppet är dock branschen en väldigt bra bransch. Den är till stora delar reglerad, arbetstagarorganisationen har mycket inflytande, det är relativt korta utbildningar i skolbänken och lönerna kan vara upp till 239 kr i timmen (murare). Första jobbet är dock fysiskt krävande och lönen är låg men kanske ska man vara tacksam att man fått in foten i branschen.

Vägarna efter yrkesorienteringspraktik kan vara:

OBS! Ovan jag skrivit om ovan har ingenting att göra med Arbetsförmedlingens yrkesorienteringspraktik som är någonting helt annat.

Intressant? Läs mer: Byggnads, byggnadsarbetaren, Sveriges byggindustrier, lag och avtal, byggvärlden. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,