Småsaker som ger dig jobbet

By | January 11, 2016

Förvånas aldrig över de små sakerna som folk gör som inte hjälper dem att skaffa sig jobbet. Det kan vara allt från att klia sig mycket på händerna på intervjun, till att inte skaka hand ordentligt, ha felstavningar i CV till att inte svara ordentligt i telefon...

Man ska tänka ansökningsprocessen som en tävling som betygssätts. Desto fler rätt du gör desto mer poäng får du, gör du fel får du minuspoäng och den med mest poäng efter att arbetsgivaren har träffat alla deltagare blir erbjuden arbetet.

Tänker man på detta sätt så förstår man att man i alla steg måste skärpa sig och göra sitt allra bästa. Från det allra första samtalet med arbetsgivaren, inlämnadet av ansökningshandlingar till intervjun och vad man gör efter anställningsintervjun. Man bör inte slarva, inte fast du känner arbetsgivaen och tror att det är enkelt för dig att bli erbjuden arbetet, man ska inte heller slarva fast du tror att arbetet är enkelt och du känner dig överkvalificerad!

Att ha en idé om arbetet innan du börjat arbeta och känna att du är för duktig för detta, att göra tro att arbetet inte är svårt och framförallt antyda detta till arbetsgivaren kan vara många personers förlust. Att tro att man är mycket bättre, att antyda att man gjort mycket svårare arbetsuppgifter tidigare och klarar av dessa barnsligt enkelt är fel väg att gå ifall man vill imponera på arbetsgivaren. Hade en deltagare som till mig menade att det var enkelt att arbeta med människor - det är typexempel på ett fel man kan göra. Att säga en sådan sak innebär att man tidigare inte arbetat med människor då alla som arbetat med människor vet att alla är olika och det kan ta en hel livstid innan du träffat alla typer och har erfarenhet av att bemöta alla typer av människor. Att ha föreställningen om att arbetet är enkelt är aldrig bra gentemot arbetsgivaren.

Gör så många rätt som möjligt, ansträng dig i alla kontakter med arbetsgivaren och förminska inte arbetet hos arbetsgivaren så har du kommit lång väg till att bli erbjuden arbetet.