Tag Archives: arbetsmarknaden

Bidragstagare ska sysselsättas

Försörjningsstöd (det som tidigare kallades socialbidrag) innebär att kommunen ställer krav på personerna ifall bidrag ska betalas ut. Dessa krav glöms ibland bort när debatt förs om bidrag till arbetssökande. Desto längre tid du varit arbetslös desto svårare är det på många sätt att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Dina kunskaper försvinner med tiden och du… Read More »

Grupper har det svårare

Det är intressant att titta närmare på vilka grupper på arbetsmarknaden som har det lättare respektive svårare att komma ut på öppna arbetsmarknaden. Det finns grupper som har det betydligt svårare att skaffa sig ett jobb. Inrikesfödda har det enklare än utrikesfödda att få ett jobb. Detta har diskuterats flitigt och är en huvudbry för… Read More »

Grupper som har det svårt på arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden ser bra ut och många har det enklare nu i högkonjunktur att skaffa sig ett arbete. Samtidigt som detta sker finns det grupper i samhället som får det svårare att söka och skaffa sig jobb. Dessa grupper är framförallt Unga som är lågutbildade, äldre arbetssökande och flykting och anhöriginvandrare. Frågan är vad man kan… Read More »