Tag Archives: företag

Byggbranschen

Byggbranschen står inför väldigt stora projekt. I Göteborg ska man bland annat bygga Hisingsbron och Västlänken i Stockholm ska man bygga förbifart Stockholm. Utöver detta så händer det mycket i andra städer samtidigt. Lägg också till alla bostäder som politikerna i åratal bekymrat sig över och vill få till. Stort problem återstår: finns inga medarbetare.… Read More »

Moderna företag

Hur ska man leda et företag för att locka till sig kunniga och duktiga förmågor? Finns det rätt sätt som företaget och arbetsplatser kan marknadsföra sig och finns det då fel sätt? Kan ett företag arbeta på som de alltid gjort? Ofta tänker vi att det är arbetsgivarnas arbetsmarknad. Det stämmer givetvis inte. Det är… Read More »