Utbildning ger jobb

By | October 16, 2017

Mer utbildning man har desto mer chans till jobb har man. Konceptet är inte främmande eftersom utbildning skapar kunskap och kunskap skapar möjligheter på arbetsmarkanden. Du skaffar dig större möjligheter att skaffa dig ett jobb.

Hur mycket större chanser skapar man sig?

Givetvis är detta en fråga vad du studerar och vad det är för bransch du vill in i eller typ av arbete du söker. Du kan utbilda dig till konstnär men oavsett hur mycket du studerar inom ämnet och hur många år på högskolan du gör så är det en tuff bransch att skaffa sig  jobb inom. Andra branscher är det tvärt om t ex undersköterska som är en utbildning på gymnasialnivå är ett yrke med stor brist på utbildad personal. Förskolelärare eller arkitekt är exempel utbildningar på högskolenivå med stor brist på utbildad personal.

Generellt kan man dock se att utbildning ger möjlighet till arbete och detta ser man bland annat genom att titta närmare på vilka som är arbetssökande.

Enbart 3,6 procent av alla Sveriges akademiker är arbetssökande jämfört med 16,5 procent av de personerna som inte klarat av gymnasiet. Siffrorna är inte helt jämförbara eftersom det inte är lika många personer i målgrupperna. Det är 1397 000 personer med akademisk utbildning jämfört med 354 000 personer som har förgymnasial utbildning. Procent kan vara missvisande - men procent visar på att desto mer utbildning du har desto mindre andel av den målgruppen är arbetssökande.

Detta innebär inte att man ska tro att studier för studerandets skulle ökar ens chanser till jobb utan det gäller att han en plan, göra planering och ha en studieplan för att nå dit man vill. Med rätt studier ökar ens chanser väsentligt för att skaffa sig ett jobb.

Tittar man närmare på arbetslösheten bland invandrare med utbildningsnivåer ser man tydligt att desto mer utbildning personerna har desto mindre procent är arbetslösa.

Utbildning ger kunskap och kunskap ökar ens chanser. Kunskap kan man också skaffa sig på andra sätt än via traditionell skola. Du kan skaffa dig den via utbildningar på Internet eller praktiskt på ett företag. Det viktiga är att hela tiden vara på jakt efter mer kunskap och ha en vilja att lära sig mer. Oavsett vilken position du har finns det alltid mer att lära och detta kan öka dina chanser att skaffa dig annat arbete och öka dina chanser när du söker jobb.

Segregationen ökar t ex i Göteborg och detta kan man tydligt se genom att titta på vilka personer som har utbildning. Där man har utbildning har större andel också jobb, med jobb skapar man sig högre inkomst med bättre livsförhållanden.

Läs mer på Saco eller businessregiongoteborg. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,