Välja rätt jobb

By | September 29, 2015

Det bästa är när man går på intervjuer och får flera erbjudanden. Hur ska man göra då för att välja rätt?

Beroende vad du är utbildad till och vad du väljer att söka för slags arbete så är ovan inte ovanligt. Det finns yrken där det finns brist på bra personal, där det finns brist på utbildat folk eller brist på personer som har erfarenhet. Du väljer en dag att söka arbeten och förfrågningarna på intervjuer bara strömmar in, du går på intervjuer och får sedan flera erbjudanden av arbeten.

För det första så kanske du inte behöver denna hemsidan. Denna hemsidan är framförallt till för personer som inte får jobberbjudanden:)

Du behöver givetvis skriva ner fördelarna och nackdelarna med de olika erbjudanden. Vilket erbjudande erbjuder högre lön, bättre villkor, mer utmanande arbetsuppgifter, bättre kollegor, kortare resväg till arbetet mm? Alla dessa fördelarna är dock inte värda lika mycket. Du som person kanske har något emot att åka långt till arbetet eftersom du då brukar lyssna på podcast, hur viktiga de olika fördelarna är för dig kan enbart du bestämma.

Ska du göra detta ordentligt ska du göra bestämma hur viktiga de olika fördelarna är för dig. Vilka är krav, vilka är mycket viktiga, mindre viktiga och inte alls viktiga och sedan poängsätt fördelarna. Krav måste man uppnå, mycket viktiga är 10 poäng, mindre viktiga 5 poäng, inte alls viktiga 1 poäng. Sedan kan du räkna ut vilket erbjudande som får mest.

Tyvärr är det inte så enkelt. Mycket går på magkänsla då man gärna vill välja den arbetsplatsen där man fick bäst känsla, de som var trevligast som intervjuare och där arbetsplatsen kändes fräschast. Tänk dock att detta inte är allt. De kanske var väldigt förberedda intervjuare eftersom många slutar och de därför behöver många anställningsintervjuer...?

Vad nu anledningarna är varför en kändes bättre än den andra så behöver man tänka och fundera då detta är stort beslut som ska tas. Gå nu inte bara på vilka som var trevligast och vilka som log mest mot dig. Fundera noga vilka aspekter som är viktigast för dig och rangordna strukturerat då tar man alltid ett mer medvetet val.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,